CompuCase Reïntegratie software is de online opvolger van het succesvolle Arco Reïntegratiepakket. Het reïntegratiesysteem wordt als een online reïntegratiesoftwarepakket aangeboden waardoor het systeem vanuit iedere omgeving met internetaansluiting benaderd kan worden. CompuCase reïntegratie software bevat alle functionaliteit voor een perfecte registratie van alle reïntegratietaken.

Efficiënt en gebruiksvriendelijke reïntegratie software in de cloud: ontzorgd door CompuCase

Backups, onderhoud op hardware en software wordt voor u automatisch door de medewerkers van CompuCase uitgevoerd. Hierdoor spreken we van een SaaS of ASP of Cloud verzuimsysteem.

Door de jarenlange ervaring en samenwerking met arbodiensten is het verzuimsysteem ontwikkeld vanuit de arbopraktijk en heeft daardoor alle functionaliteit in huis ten behoeve van de bedrijfsvoering van de moderne arbodienst. Vanwege deze praktijkgedachte is het verzuimsysteem bijzonder gebruiksvriendelijk in het gebruik zowel voor de arbodienstmedewerkers als voor de werkgevergebruikers.
 

Doelgroepen

De doelgroepen zijn arbodiensten, casemanagers, ziekteverzuimbegeleidingsbedrijven en bedrijfsartsen. Uiteraard kan CompuCase Verzuimsysteem ook ingezet worden bij grotere bedrijven voor de interne arbo- of HRM-afdeling ten behoeven van de bewaking van de taken in het kader van de wet verbetering Poortwachter.
 

Bekijk de reïntegratie software software functionaliteit